شرایط ارسال بسته‌ی شما

بسته ها حداکثر یک روز پس از تایید پرداخت ارسال می شوند.

اگر شما روش های دیگری  برای پرداخت انتخاب کنید ممکن است مالیات بر آن افزوده شود.

با توجه به انتخاب نحوه ارسال توسط شما، شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می باشد.