ولت، واحد اختلاف پتانسیل الکتریکی

لازمه ی روشن شدن یک لامپ متصل به سیم، جاری شدن جریان الکتریکی درون سیم و سپس جاری شدن الکترون ها به درون لامپ و تبدیل آنها به نور می باشد. همان طور که در قسمت شدت جریان الکتریکی بیان شد، شباهت هایی بین جریان الکتریسیته درون سیم و جریان آب درون یک لوله وجود دارد. جهت حرکت آب درون یک جوی آب بستگی به شیب جوی آب دارد. آب از جایی که بالاتر است به سمتی که پایین تر است حرکت مینماید. این قضیه درون لوله های آب کمی متفاوت است. در لوله ها، آب از جایی که فشارش بیشتر است به جهتی که فشار کمتری دارد حرکت میکند. همین فشار نسبی کمتر محیط باعث می شود که آب از لوله خارج شود. بعبارت دیگر لازمه ی حرکت آب درون یک لوله وابسته به اختلاف فشار بین دوسر یک لوله است. بطور مشابه لازمه ی حرکت الکتریسیته درون یک سیم وابسته به اختلاف پتانسیل الکتریکی است. الکترون ها از جایی که پنتانسیل الکتریکی بالاتری دارند به سمتی که پتانسیل الکتریکی کمتری دارند حرکت مینمایند. میزان اختلاف پتانسیل الکتریکی را بین دو نقطه و یا دو سر یک سیم با ولت بیان میکنند.  

https://images.slideplayer.com/25/7760585/slides/slide_7.jpg

بطور مثال در مورد برق شهری، زمانیکه می گوییم ولتاژ این سیم 220 ولت است در واقع اختلاف پتانسیل سیم نول (-) و سیم فاز (+)  220 ولت است. بعلاوه اختلاف پتانسیل سیم نول (-) با محیط پیرامون ما صفر است، ولیکن اختلاف پتانسیل سیم فاز (+) با محیط پیرامون ما (محیط سر شار از الکترون -) همان 220 ولت است.

لازمه  اندازه گیری شدت جریان (یا اصطلاحا اندازه گیری آمپر) وجود جریان الکتریکی می باشد. بطور مثال اگر در یک مدار الکتریکی یک لامپ به یک باطری متصل شده باشد، موقعی میتوان شدت جریان را اندازه گیری نمود که لامپ روشن باشد یا به عبارتی جریان الکتریسیته درون سیم ها برقرار باشد. ولیکن برای اندازه گیری ولتاژ نیازی به روشن بودن لامپ نیست. بطور مشابه با جریان آب درون یک لوله، جهت اندازه گیری شدت آب درون یک لول حتما بایستی جریان آب در لوله برقرار باشد (مثلا یک شیر باز باشد)، ولیکن برای اندازه گیری اختلاف فشار بین دو نقطه از لوله نیازی به وجود جریان آب درون لوله نیست.

زمانیکه ولتاژ بالاست و شدت جریان پایین است، این مشابه با حرکت آب درون یک لوله نازک است. زمانیکه یک شیر متصل به این لوله نازک باز میشود آب با فشار بالا و شدت پایین از آن خارج میشود (مثل خروج آب از نازل های موجود در کارواش ها). حال زمانیکه ولتاژ پایین و شدت جریان بالا میباشد، این مشابه با یک جریان آب زیاد درون یک لوله قطور با فشار پایین است (مثل خروج آب از تلمبه های موجود سر چاه) .