خمیر سیلیکون

خمیر سیلیکون یک ماده مرکب است که جهت بهبود در دفع حرارت المان های تولید حرارات بکار می رود. در بردهای الکترونیکی اجزای بسیاری یافت می شوند که گرمای ناخواسته تولید می کنند. این گرما بایستی به طریقی دفع گردد. یک راه معمول دفع حرارت اتصال یک قطعه فلزی است که اصطلاحا هیت سینک نامیده می شود. هیت سینک ها را مستقیما بر روی المان مولد گرما قرار می دهند. جهت کاهش مقاومت انتقال حرارت ناشی از اتصال ناهمگن بیمن هیت سینک و المان حرارتی از خمیر سیلیکون، چسب سیلیکون، پد حرارتی و ... استفاده می شود. به هر حال متداول ترین آنها خمیر سیلیکون می باشد. خمیر سیلیکون با قرار گرفتن بین المان های حرارتی و هیت سینک هوای قرار گرفته در میکرو حفره ها را خارج می نمایند و بدین شکل به دفع حرارت کمک میکنند.

طریقه ی استفاده صحیح از خمیر سیلیکون

قبل از اینکه از خمیر سیلیکون تازه استفاده نمایید، در صورتیکه هیت سینک یا قطعه الکترونیکی شما آغشته به خمیر کهنه و یا آلودگی است بایستی آنها را کاملا اط هر دو قطعه پاک نمود. مواد و ابزار مورد نیاز شما به شرح ذیل است:

1- پارچه کتان تمیز بدون پرز

2- ایزو پروپیل الکل و یا مقداری نفت سفید (در صورت استفاده حتما از دست کش استفاده شود و نکات ایمنی به سبب آتش زا بودن رعایت گردد)

3- خمیر سیلیکون

2. get rid of the remaining thermal paste

1- توسط پارچه بدون پرز سطح المان حرارتی و هیت سینک را بخوبی تمیز نمایید. سپس توسط بخش دیگری از پارچه تمیز و مقداری ایزوپروپیل الکل سطوح را کاملا تمیز نمایید.

3.get rid of all the thermal paste

2-این کار را تا اطمینان از تمیز شدن سطوح تکرار نمایید.

4. Don’t forget to do this on the heat sink’s end.

3-  تمیز نمودن هیت سینک فراموش نشود.

9. apply a dot of the replacement thermal paste on the CPU.

4- با دقت یک نقطه از خمیر را بر روی المان الکتریکی قرار دهید. از پخش نمودن خمیر خودداری کنید. سعی کنید با اتصال مستحکم قطعات به یکدیگر خمیر بر روی سطوح گسترده شود. مشاهده خروج اندکی از خمیر از کناره های قطعات میتواند اطمینان دهنده استفاده کافی با ضخامت مناسب خمیر سیلیکون یاشد.

11. Tighten the screws back.

5- هیت سینک و المان حرارتی را بخوبی به هم متصل نمایید. این در بهبود انتقال حرارت بسیار کارساز است. در صورتیکه اتصال هیت سینک و المان الکتریکی توسط پیچ امکانپذیر نیست، میتوان پس از فشار دادن هیت سینک یر روی المان حرارتی توسط مقداری چسب فوری قطعات را به یکدیگر متصل نمود.

خمیر سیلیکون

برای خرید انواع خمیر سیلیکون اینجا کلیک کنید.

کلیپ آموزشی:

https://www.aparat.com/v/FA3yf/