انواع پکیج های (چیدمان) LED  چگونه است؟

انتخاب یک نوع از  LED به شدت وابسته به نوع کاریرد آن LED می باشد. در اینجا تفاوت انواع چیدمان های ال ای دی ها را شرح میدهیم. انواع چیدمان های ال ای دی به شرح ذیل می باشد:

Surface mounted diode) SMD)

اس ام دی مخفف عبارت دیودهای نشانده شده بر سطح می باشد. SMD چیپ مجزا بر روی پایه ی سرامیکی است که میتواند به شکل چیدمان های متفاوتی تولید گردد. فناوری SMD همچنین امکان ایجاد طراحی چیدمان های پیچیده تر همچون چیپ های 5050 را که دارای قابلیت RGB هستند را بر روی یک چیپ مهیا می نماید. ذکر این نکته حایز اهمیت است که چیپ های SMD میتوانند تماس های بیشتر از دو عدد داشته باشند (یک آند و یک کاتد). چیپ های اس ام دی میتوانند 2، 4 و یا 6 تماس، وابسته به تعداد دیود های موجود بر روی چیپ، داشته باشند.  با بکار گیری طراحی اس ام دی، برای هر دیود یک جریان مجزا لحاظ میگردد. برای مثال، در SMD 5050 چیپ ها دارای 3 دیود بر روی هرچیپ میباشند.

 خمیر سیلیکون برای خنک ماندن led