لطفا جهت ارسال انتقادات و یا ثبت شکایات با شماره ذیل در ساعات اداری تماس بگیرید:

071-36247494

و یا به آدرس زیر نامه ارسال کنید:

info@ledran.ir