شرایط و ظوبط خرید از سایت LEDRAN

قانون 1

درصورتیکه با پرداخت وجه، کالایی موجود نباشد، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت با شما تماس گرفته خواهد شد تا با هماهنگی با واریز کننده مبلغ پرداختی مسترد گردد.

قانون 2

بر اساس قانون خرید مجازی خریداران می توانند به مدت یک هفته از سرویس بازگشت کالا در صورت عدم رضایت استفاده نمایند.

قانون 3

همکاران ما همواره پاسخگوی شما هستند.